Israel

מוצרים

  מוצרים     >  מסננים אוטומטיים  >  מברשות אוטומטיים ABF

מברשות אוטומטיים ABF

    
ABF 3000
    
ABF 6000
    
ABF 10000
    
ABF 15000
    
Mega ABF 40000
    
Mega ABF 60000
 מסנני ניקוי עצמי אוטומטי
לעומסים גבוהים של מוצקים
מרחפים ויישומים קשים במיוחד


תכונות:
  • מסנן לעומסים כבדים של מוצקים מרחפים ולספיקות גבוהות
  • מנגנון ניקוי הכולל מברשת מסתובבת עמידה עם הנעה חשמלית
  • שטיפה אוטומטית לפי הפרש לחצים ו/או לפי זמן
  • יישומים: מערכות אספקת מים, מי קירור, טיפול במי קולחין
  • תעשיות: ייצור, כריה, מפעלי מים וטיפול במי קולחין, מדשאות וחקלאות, וכד'
  • אפשרות לשטיפה רציפה
  • פעולה בלחץ נמוך, מתאים ליישומים של 2 בר ופחות
  • אין הפרעה לזרימה במורד הזרם במהלך שטיפה

Get flash to see this player
אופן הפעולה של מסנני ABF
 
כללי

סדרת ABF של עמיעד כוללת מסננים אוטומטיים לעומסים כבדים עם מנגנון ניקוי-עצמי חשמלי. חמשת הדגמים של קו מוצרי ABF
מתאימים לספיקות עד 7200 מ"ק/שעה בדרגות סינון של 3,500-200 מיקרון.
 
תהליך הסינון
מים גולמיים נכנסים לצד הפנימי של גליל המסנן  (1) מכניסת המסנן  (2) וזורמים דרך המסנן אל יציאת המסנן (3). חלקיקי הלכלוך
נלכדים על המשטח הפנימי של הרשת ויוצרים “עוגת סינון“ הגורמת להפרש לחצים על-פני המסנן.
 
תהליך הניקוי העצמי
במהלך הניקוי העצמי, מי תהליך מסוננים ממשיכים לזרום. מגוף השטיפה (4) נפתח, ויחידת ההינע  (5) מסובבת שתי מברשות
אל-חלד  (6) ה“מטאטאות“ את המשטח הפנימי של המסנן הגלילי. החלקיקים הלכודים על הרשת מוסעים ממקומם על-ידי
המברשות ונשטפים החוצה דרך מגוף השטיפה.
 
מערכת הבקרה
מערכת הבקרה מורכבת ממד לחץ הפרשי  (7) שחש את הפרש הלחצים על המסנן ושולח אות ללוח הבקרה כאשר הפרש זה מגיע
לערך מוגדר מראש (בדרך כלל 0.5 בר). לוח הבקרה יוזם את תהליך הניקוי העצמי.
 
המסנן מתחיל מחזור של ניקוי עצמי אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. קבלת אות ממד לחץ הפרשי
2. הוגדר פרמטר מרווח זמן בלוח הבקרה
3. הפעלה ידנית

 
דגמי "ABF"
קו מוצרי ABF של עמיעד כולל את הדגמים הבאים:
ABF-3000 עבור ספיקות עד 150 מ"ק/שעה
ABF-6000 עבור ספיקות עד 700 מ"ק/שעה
ABF-10000 עבור ספיקות עד 1200 מ"ק/שעה
ABF-15000 עבור ספיקות עד 1800 מ"ק/שעה
Mega ABF-40000 עבור ספיקות עד 4000 מ"ק/שעה
Mega ABF-60000 עבור ספיקות עד 7200 מ"ק/שעה