Israel

מוצרים

  מוצרים     >  מסננים אוטומטיים  >  סדרת TAF

סדרת TAF

    
"2 TAF-500
    
"2 TAF-750
 מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

תכונות:
 • מנגנוני הנעה חשמלית ייחודיים
 • שטיפה אוטומטית לפי הפרש לחצים ו/או לפי זמן
 • אפשרות לשטיפה רציפה
 • צריכת זרם נמוכה
 • אין הפרעה לזרימה במורד הזרם במהלך שטיפה
 • ניקוי עם ניטור אלקטרוני ואפשרויות בקרה גמישות
 • יישומים: מערכות אספקת מים, מי קירור, טיפול במי קולחין

אופן הפעולה של מסנני TAF
 
כללי
סדרת TAF של עמיעד כוללת מסננים אוטומטיים קלים לתפעול בקוטר "2‎ ו-‎3"‎ העשויים מפלסטיק איכותי ומונעים באמצעות מנגנון ניקוי עצמי חשמלי או אלקטרוני. רשתות הסינון השונות של
ה- TAF מתוכננות לכיסוי תחום רחב של דרגות סינון בין 10 ל-500 מיקרון וספיקות עד 50 מ"ק/שעה.
 
תהליך הסינון
המים נכנסים לצד הפנימי של גליל המסנן (1) דרך צינור הכניסה של המסנן (2) וזורמים דרך רשת המסנן אל צינור יציאת המסנן (3).
חלקיקי הלכלוך נלכדים על המשטח הפנימי של הרשת ויוצרים "עוגת סינון" הגורמת להפרש לחצים על-פני המסנן.
 
תהליך הניקוי העצמי
במהלך הניקוי העצמי, בעת שמים מסוננים ממשיכים לזרום, מגוף השטיפה של המסנן (4) נפתח, ויחידת ההינע (5) מסחררת את היונק-סורק (6) למעלה ולמטה. התנועה הסיבובית של פיות היונק-סורק על גבי המשטח הפנימי של רשת הסינון "שואבת" את עוגת הסינון החוצה דרך מגוף השטיפה.
 
מערכת הבקרה
מערכת הבקרה כוללת: בקר שטיפה אלקטרוני של עמיעד (7), מגוף תלת-כיווני סולנואידי (8) השולט על מגוף השטיפה של המסנן, ומד לחץ הפרשי (9) החש את הפרש הלחצים על הסנן ושולח אות ללוח הבקרה כאשר הפרש זה מגיע לערך מוגדר מראש (בדרך כלל ‎0.5 בר).

הבקר מתחיל מחזור של ניקוי עצמי אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. קבלת אות ממד לחץ הפרשי
2. המשתמש הגדיר פרמטר מרווח זמן בלוח הבקרה
3. הופעלה התחלה ידנית מלוח המקשים של הבקר

 
 דגמי "TAF"

קו מוצרי TAF של עמיעד כולל מסננים חשמליים עם יחידת הינע של 220/110 וולט ז"ח:
 • ‎2"‎‏ TAF-500 עבור ספיקות עד 25 מ"ק/שעה
 • ‎2"‎‏ TAF-750 עבור ספיקות עד 25 מ"ק/שעה
    ועומסי לכלוך גבוהים יותר
 • ‎3"‎‏ TAF-750 עבור ספיקות עד 50 מ"ק/שעה