Israel

יום המים הבינלאומי

אנחנו בעמיעד מייחסים חשיבות רבה לשמירה על הסביבה ולהבטחת מקורות מים נקיים ונגישים לכול בעתיד. כביטוי לתמיכתנו בערכים אלה, נציין שוב את יום המים העולמי שנושאו השנה הוא 'טבע למים'. אוצרות הטבע הם המקור למים הכה נחוצים עבור אספקת מזון, אנרגיה ותעשייה. לא נוכל לשרוד ללא מים. הביקוש ההולך וגדל למשאב יקר זה גורם לעקת מים חמורה ולכך ש-60% מאוכלוסיית העולם מתגוררים באזורים הסובלים מבצורת כמעט מתמדת.

הצטרפו אלינו בחיפוש אחר פתרונות מבוססי טבע (Nature Based Solutions) לשיקום ולתחזוקה של מערכות אקולוגיות, לטיפול באתגר הגלובלי של מחסור במים.

הקישו כאן לקריאת מכתבו של דורי יבזורי, מנכ"ל עמיעד מערכות מים >>