Israel
לאתר השקיה  |  לאתר הסינון הביתי
לאתר השקיה | לאתר הסינון הביתי

אנחנו מחויבים,

מים נקיים הם חיים

עמיעד במספר מילים

עמיעד מערכות מים היא חברה מובילה בקנה מידה עולמי בתחום הטיפול במים ופתרונות סינון.

למעלה מ-55 שנה מקדישה עמיעד את עצמה לפיתוחן הכולל של סדרות מערכות סינון המיועדות להגנה על השימוש במים במגזרים התעשייתיים, המוניציפליים, בתחומי השקיה, מי נטל, נפט וגז ובתחומי השימוש הביתי. עמיעד מייצרת כל אחת מהמערכות לסינון מים תוך שימת לב ליעילותה, לאפקטיביות שלה ולמהימנותה. מחוייבותנו למצוינות ותשומת הלב שלנו לשירות הלקוחות מגבות את המערכות שאנו מייצרים.

הטכנולוגיות החדשניות שלנו - רשת, דסקיות וחוטים - מתמודדות היטב עם האתגרים שמציבים מקורות מים שונים, דרישות שונות של נקודות יציאה ותנאי עבודה קיצוניים. המערכות שלנו מטפלות במיליוני מטרים מעוקבים של מים מדי חודש ומספקות מים נקיים במשך השנה כולה במקומות שונים ברחבי העולם.

הפריסה העולמית שלנו

משרדי ההנהלה ומרכז המחקר ופיתוח של עמיעד ממוקמים בישראל; אליהם חוברות תשע חברות בת הנמצאות באוסטרליה, ברזיל, סין, אירופה, הודו, מקסיקו, סינגפור, בריטניה וארה"ב, ושבעה מרכזי ייצור בין-לאומיים. הפריסה העולמית מאפשרת לנו לספק תמיכה טכנית מקיפה ומקצועית ולהעניק שירות ללקוחותינו ברחבי העולם.

מנקודה לנקודה ברחבי העולם כולו

צור קשר

אחריות תאגידית

עמיעד מערכות מים מוקירה את ההזדמנות להגיע, לחבר ולהעצים את עובדינו, את הארגון שלנו ואת הקהילות שבהן אנו פועלים. מטרתנו היא להשתלב ולשתף את המשאבים שלנו בהתאם לצרכים של הקהילות הסובבות ולתרום מהידע ומהניסיון שלנו לטובת רווחתם של העובדים ושל השותפים שלנו.

למידע נוסף

קוד אתי

עמיעד מערכות מים מייחסת חשיבות רבה לערכים ולחזון שמעצבים את הארגון בכל תחומי הפעילות העסקית שלו. כללי האתיקה של עמיעד מערכות מים משקפים את רצונה ומחויבותה ליושרה, למצוינות, לחדשנות, למקצועיות, לשיתוף פעולה ולשירות לקוחות מעולה. עמיעד אימצה ערכים אלה ומתנהלת בהתאם להם.

למידע נוסף